Pan szedł przez pustynię ze swoim ludem podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy.

Wj 13,17-22

Pobierz z Google PlayPobierz z App Store

Aktualności: Czy we Wrocławiu znów będzie ESM?


Radni miejscy przegłosowali propozycję zaproszenia wspólnoty z Taizé do Wrocławia!

Szanowny Panie Przewodniczący,
      Kieruję uprzejmą prośbę o włączenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej Wrocławia głosowania nad projektem stanowiska RMW w sprawie zaproszenia ekumenicznej Wspólnoty Taizé do zorganizowania Europejskiego Spotkania Młodych we Wrocławiu. Pomysł zaproszenia Taizé do zorganizowania ESM we Wrocławiu został przychylnie przyjęty przez władze kościelne: przez abp. Józefa Kupnego (Kościół katolicki) oraz przez bp. Ryszarda Bogusza (Kościół ewangelicko-augsburski, przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Polskiej Rady Ekumenicznej). Ze strony Miasta pan Prezydent Rafał Dutkiewicz pozytywnie ocenił tę inicjatywę.
      Wrocław był już dwukrotnie organizatorem Europejskiego Spotkania Młodych: w 1989 r. i w 1995 r. W roku 1989 Spotkanie było wyjątkowe – odbyło się ono po raz pierwszy w kraju z tzw. bloku wschodniego. Cieszymy się, że miało to miejsce w Polsce, cieszymy się, że miało to miejsce we Wrocławiu.
      Zaproszenie Wspólnoty Taizé do zorganizowania ESM po raz drugi we Wrocławiu wprowadziło nasze Miasto w duchowe sąsiedztwo Budapesztu, Londynu, Wiednia, Mediolanu i Pragi, gdzie podobnie ESM odbyło się już dwukrotnie (wliczając planowane ESM w Pradze w tym roku).
      Zaproszenie Wspólnoty Taizé po raz trzeci do Wrocławia postawi nas w sąsiedztwie następujących miast: Paryż (5 razy), Rzym (4 razy), Barcelona (3 razy). Najważniejszym powodem, dla którego Wspólnota Taizé organizuje co roku Europejskie Spotkanie Młodych, jest wspólna modlitwa w intencji pokoju i pojednania. Za nią kryje się założenie, że pokój, jedność, duchowa bliskość są wartościowe i faktycznie możliwe do przeżycia. Wydaje się, iż właśnie to przesłanie jest tak bardzo pociągające dla mieszkańców przywołanych miast, że zapraszają Wspólnotę Taizé do siebie. Głosując nad projektem Stanowiska, stajemy się również zwolennikami tej tezy, a równocześnie stawiamy ją blisko mieszkańców Wrocławia.

Z poważaniem
Modest Aniszczyk

Projekt został przyjęty w głosowaniu w stosunku 31 "za" i 1 "wstrzymujący się".

Rada Miasta przyjęła stanowisko:

      Do Taizé przybywa się jak do źródła" - powiedział Jan Paweł II, odwiedzając Taizé. Chcielibyśmy zaczerpnąć z tego źródła, które jednoczy chrześcijan i jest otwarte na wszystkich ludzi. Dlatego w imieniu mieszkańców naszego Miasta serdecznie zapraszamy Wspólnotę Taizé wraz z przeorem, Bratem Aloisem, do zorganizowania Europejskiego Spotkania Młodych we Wrocławiu.
      Zapraszamy do Wrocławia, który jest miastem spotkania. Pragniemy spotkać się z Braćmi i młodymi, którzy przyjadą na to wydarzenie tradycyjnie pod koniec roku. Gościliśmy młodych oraz Braci już dwukrotnie. Niech nasze zaproszenie oraz samo Europejskie Spotkanie Młodych po raz trzeci we Wrocławiu będzie dowodem naszej bliskości ze Wspólnotą Taizé i z jej przesłaniem - poszukiwaniem tego, co łączy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej WrocławiaMała Wiosna
Pewnie wielu z Was zadaje sobie pytanie skąd taka nazwa? Otóż słowami: "Ach, Taizé, ta mała wiosna" papież Jan XXIII określił ekumeniczną wspólnotę braci założoną przez brata Rogera w 1940 roku w małej burgundzkiej wiosce - Taizé.

www.taize.fr/pl